| Home | About me | My Home | Themes | Contact | Picasa Web Gallery | TheWall | YouTube | WordPress | Tjenester |


Tjenester og priser hos Larsson Foto:

Priser Fotografering

Våre priser er basert på den tiden som brukes og antall bilder levert. Vi skiller ikke på hvilken type fotografering det gjelder. Så i utgangspunktet er det samme pris for bilder av mekaniske produkter som det vil være ved f.eks. salgsbilder av eiendom.

Prisene per bilde skiller mellom to typer bilde. Private bilder og Kommersielle bilder. Private bilder er bilder av personlig karakter eller bilder som har motiver som er beskyttet av opphavsrett eller annen begrensning. Kommersielle bilder er ikke begrenset av rettigheter.

Det en fotografering vil koste avhenger av to ting: Hvor bildene skal tas og hvor mange. Du betaler for oppmøte og det antall bilder som avtales levert.

Vi har satt en fast oppmøtepris i Jær kommunene, ellers er prisen for fotografering oppmøtepris med tillegg av påløpte kilometer. Dette inkluderer oppmøte av fotograf med utstyr klar for avtalt oppdrag. Hvis ikke oppdraget kan gjennomføres ved avtalt tid og sted vil det bli fakturert for et oppmøte.

For mer omfattende oppdrag har vi halv og heldagspriser. I disse tilfellene vil vi gå ut i fra totalt medgått tid til fotografering / forberedelser og etterarbeid / klargjøring, med avtalt pris og levering i forkant. Ved fakturering for medgått tid vil det ikke være noen ekstra kostnad per bilde.

 

Bildeprisen er delt inn i to grupper,
se nærmere beskrivelse under:

Oppdrag av særskilt interesse:
-
Arkitektfoto/ eiendom
- Produktfotografering
- Geografi/utefotografering
- Salgsfoto, bil/båt.

Larsson Foto tar ikke:
Selskapsfoto
Bryllup
Konfirmasjon etc.

Larsson Foto tar oppdrag
fortrinnsvis kveld eller helg,
og har studio tilgjengelig.

Kontakt: Joar Larsson Bø
Epost:
Mobil: 99 20 31 60
Org. no. 966 887 192
Oppmøte generelt (tillegg for km): Kr. 625,-
Pris per kilometer: Kr. 7,50,-
Privat, ferdig etterbehandlet, per bilde: Kr. 150,-
Kommersielt, ferdig etterbehandlet, per bilde: Kr. 75,-
Hel dag: Kr. 4.800,-
Halv dag: Kr. 2.800,-
Studio (i tillegg, pris pr. time). Etter avtale
Evt. be om pris, alle priser eks mva.  
   
Private og bilder med begrensede rettigheter.
Dette vil i de fleste tilfeller være bilder av privat karakter. Det vil også gjelde bilder som inneholder motiver av andre varemerker, kunst o.l. som har begrensede eller ikke avklarte rettigheter. Disse bildene vil ikke være tilgjengelige for andre og kan heller ikke videreformidles eller gjøres tilgjengelig for 3. part uten at det foreligger skriftlig samtykke. Bildet leveres høyoppløselig digitalt på CD eller gjort tilgjengelig for nedlastning. Kunden er fri til å distribuere, kopiere eller manipulere bildet etter eget ønske, enten selv eller tjeneste levert av andre.

Kommersielle bilder, ingen begrensning i bruk.
Dette vil i de fleste tilfeller være eiendomsfoto, produktfoto, modell og reklamebilder o.l. Larsson Foto står fritt til å bruke bildene til markedsføring - egen og andres, demonstrasjon og videresalg til 3. part uten begrensning i rettigheter.
 
Back to main